Vyjasnění k petici za zachování parku u školky

19.09.2017

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto,

dovolte nám velice Vám poděkovat za to, že jste projekt dostavby Mateřské školy upravili. Díky této změně  se podařilo dětem zachovat nádherný park – místo, kde jsou spokojené a kde si mohou hrát.

Dovolte nám vyjádřit se také k Vámi uvedeným tvrzením ohledně dostavby MŠ a naší petici.

  • Konkrétní podoba projektu – půdorys přístavby, vybudování vjezdu, cca 15 parkovacích míst, příjezdová cesta napříč parkem, která fakticky znamenala jeho likvidaci, nebyla nikdy nikde představena. Z tohoto důvodu se k němu nemohla vyjádřit maminka, která zde žije jeden rok, ale ani nikdo jiný, kdo si projekt nevyžádal na odboru investic města.
  • Do jaké míry znalo konkrétní podobu projektu vedení mateřské školky, nevíme. Víme ale, že poté, co jsme získaly plánek výstavby na Městském úřadě a prezentovaly jej rodičům spolu s peticí, byla na nástěnce MŠ vyvěšena  informace ohledně stavby spolu s půdorysem, který však neodpovídal tomu, co mělo být vybudováno (byl to půdorys s ještě dřívější variantou projektu, který počítal s cca poloviční kapacitou parkoviště a příjezdovou cestou k budově na okraji parku). Po našem upozornění a předání aktuálního plánu projektu byla nástěnka opravena.
  • Samotná petice a její název vznikl ještě před tím, než jsme z vlastní iniciativy půdorys a informace k celé stavbě získaly. Elektronická petice bohužel neumožňuje změnu názvu po jejím založení, ale informace ohledně posunu naší snahy k záchraně parku byly na e-petici komunikovány, stejně tak byly osobně komunikovány všem lidem, které jsme oslovily. Někteří občané na základě toho dopsali ke svému podpisu “jsem pro změnu příjezdové trasy/parkoviště.“ Výrazně se tedy ohrazujeme vůči tvrzení, že lidé nevěděli, co podepisují.
  • Jak je možno dohledat v zápisu z jednání zastupitelstva, opakovaně jsme apelovaly na bezpečné řešení dopravy v areálu. Preferovaly jsme variantu s parkováním na Litovické ulici/U Zámecké zdi, tak aby byla bezpečnost v areálu MŠ zvýšena.
  • Celý tento projekt stojí na navyšování již tak přetížené kapacity, a v tomto rámci se už dílčí uspokojivá změna hledá těžko. Finální podobu projektu a jeho případné úpravy určuje z podstaty zadavatel stavby. Tím je v tomto případě Město. Kompetence za toto rozhodnutí nemůže být delegována na občany.

V tuto chvíli nezbývá než apelovat na nás rodiče, abychom byli i nadále v areálu školky maximálně opatrní.

Eva Kašíková, Lucie Tvrdíková, Katka Svobodová

 

 


Sdružení nezávislých kandidátů HOme

Podpořili nás

Spřátelené weby

Transparentní účet