Krátké ohlédnutí za činností a akcemi spolku HOme v roce 2023

30.03.2024

Závěrečná zpráva o využití dotace, získané na základě žádosti ze dne 15. ledna 2023

 

Spolek HOme na základě této žádosti obdržel od města Hostivice dotaci ve výši 25 000 Kč na projekt Komunitní život v Hostivici. Cílem je podpora a rozvoj komunitního života – pořádání dílniček pro malé i seniory, různých kurzů a přednášek, pořádání minifestivalu Rozmarné Břve, bosonohého běhu Okolo Kala a péče o zeleň v podobě pravidelných úklidů v rámci Ukliďme Česko. Výše uvedenou částku jsme využili v plné výši, za což městu Hostivice patří veliké díky!

Jaro jsme tradičně zahájili akcí Ukliďme Česko a těší nás, že se k nám připojuje stále více občanů Hostivice a to často i přes výrazně nepříznivé počasí. Sbírat odpadky ve sněhu nebo v dešti je ryzí nadšenectví. O to víc si ceníme pomoci všech, nejen členů spolku, zvlášť při pohledu na množství posbíraného odpadu a uklizené okolí rybníků, které nejsou v majetku města.

Následovala série přednášek v aule hostivického gymnázia:

1.    přednáška pana docenta RNDr. Mirka Rokyty, CSc., matematik, děkan Matfyzu, hudebník

2.    přednáška profesora Prof. RNDr. Jana Černého, PhD., imunologa, buněčného biologa

3.    přednáška s Miroslavem Bártou, na téma naší existence

4.    přednáška s Hynkem Medřickým na téma Světlo ve dne v noci. Zabíjí?

 

Po letních prázdninách, 3.9.2023, v příjemném podzimním počasí, jsme si bez bot, naboso, opět zaběhali na OKOLOKALE, jak jinak než okolo hostivických rybníků.

A začátkem babího léta 17.9.2023 již pošesté ožil náš RODINNÝ FESTIVAL ROZMARNÉ BŘVE, tak jak ho už znáte, máte rádi a vypadá to, že se spolehlivě zahnízdil ve vašich rodinných kalendářích. Není se čemu se divit. Břve jsou místem, kam se všichni rádi vracíme k přírodě, k sobě, k lidem, kde pouštíme splíny k vodě, dáme si po práci pivo, večeři, vyvenčíme děti i psa, odpočíváme a rádi se díváme, jak se slunce koupe v rybníku. Dispozice a atmosféra břevských břehů je jako stvořená pro menší společenské kulturní i sportovní akce. Proto se tu tak daří festivalu ROZMARNÉ BŘVE, kdy okolí rybníku ožije jazzem, divadlem, výtvarnými aktivitami a hladinu brázdí vodáci na svých lodích. Chtěli bychom, aby Břve takové byly častěji. Smyslem akce je také přiblížit historii a upozornit na problematiku bývalé plovárny. Jsme rádi, že se tomuto krásnému místu podařilo vrátit život a alespoň částečně jeho důstojnost. Jako spolek pokračujeme ve snaze o revitalizaci lokality a děkujeme za každou pomocnou ruku, v rámci festivalu především našim sponzorům, partnerům a přátelům, bez kterých by nebylo možné Rozmarné Břve uskutečnit - společnostem PFANNER, MIFER, BÓLLHOFF, DOMA Petržílkova, Swiss Automotive Gro, A.Zadák - STAV  a městu Hostivice, dále vodákům z Bílé Podkovy, paní Šimonové, MUDr. Staré a OB Hostivice a mnohým dalším. Festivalu se zúčastnili všichni členové spolku tj.16 členů,  ve většině případů s celými rodinami, účast na festivalu odhadujeme na cca 600-700 lidí.

Festival opět potvrdil známý a dnes znovu oprášený potenciál tohoto místa. Břve jsou zeleným a klidným prahem našeho města, obklopené přírodou, kde se daří kultuře i sportu. Jsou ideální pro procházky, setkání a odpočinek. Naším spolkovým cílem je toto místo chránit a postupně v rámci našich možností kultivovat. Na problematiku Břevského rybníka a jeho zpustlé plovárny dlouhodobě upozorňujeme, okolí jsme zbavili odpadu, vyčistili od náletů a zpřístupnili veřejnosti. Pořádáme pravidelné úklidy a udržujeme okolí čisté.

 

Po celý rok 2023 jsem se starali o prostory bývalé plovárny alias HOme park. Sekali jsme a hrabali trávu, uklízeli odpadky.

Děkujeme Všem, děkujeme městu Hostivice, za podporu. Doufáme a věříme, že se spolu opět potkáme v lese, u rybníka nebo v přednáškové aule.


Sdružení nezávislých kandidátů HOme

Podpořili nás

Spřátelené weby

Transparentní účet